15 listopada o godzinie 14 w sali nr 14 odbędą się szkolne eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Konkurs organizuje Pomorski Kurator Oświaty, a jego cele to:rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych uczniów;pogłębianie wiedzy z zakresu języka polskiego; promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie; rozwijanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Zachęcam do wzięcia udziału. Zapisy przyjmuję do 4 listopada

Patrycja Linda-Górka

Spotkanie warsztatowe dotyczące pracy
 nad Koncepcją pracy szkoły, Programem Profilaktycznym i Programem Wychowawczym

 

Propozycje grupy Partnerzy

Bezpieczeństwo:

 • Spotkania z kadrą placówek w zakresie działań dotyczących bezpieczeństwa
  i odpowiedzialności;
 • Parkingi dla nauczycieli i uczniów dojeżdżających rowerem.
 • Profilaktyka uzależnień;

Praca ze środowiskiem lokalnym:

 • Zajęcia taneczne;
 • Wolontariat;
 • Pokazy taneczne;
 • Pomoc w przebiegu imprez organizowanych w przedszkolu.
 • Udział w akcji: Cała Polska czyta dzieciom, Szlachetna paczka;
 • Pomoc w organizacji opłatku dla seniora; zajęciach tanecznych, sortowych itp.
 • Diagnoza potrzeb instytucji, placówek i wskazywanie      kierunku działań.

Sprawozdanie z warsztatów

dotyczących pracy  nad dokumentacją szkolną:

Koncepcją pracy szkoły, Programem  wychowawczym       
      i Programem profilaktycznym

W dn. 09 września 2013 r. zespoły opracowujące w/w dokumentację szkolną zorganizowało warsztaty, w których uczestniczyli partnerzy Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Głównym celem warsztatów było poznanie opinii uczestników o pracy gimnazjum, jakie zadania można by było wdrożyć w pracę gimnazjum, a jakie wyeliminować.

Uczestnicy pracowali  w 4 grupach:

 • PARTNERZY( PRZEDSTAWICIELE Z URZEDU GMINY PSZCZÓŁKI, POLICJANCI, DYREKTOR PRZEDSZKOLA W PSZCZÓŁKACH, P. DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSZCZOŁKACH);
 • RODZICE UCZNIÓW;
 • NAUCZYCIELE;
 • REPREZENTANCI GRONA PEDAGOGICZNEGO.

W dniach 30 - 31 sierpnia 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach odbędzie się pokaz karate w ramach Zgrupowania Kadry Pomorza.

Serdecznie zapraszamy:
30.08.2013 r. (piątek) w godz. od 10.00 do 13.00 oraz od 16.00 do 19.00
31.08.2013 r. (sobota) w godz. od 10.00 do 13.00 oraz od 16.00 do 19.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się dnia 2 września 2013 o godzinie 9.00