Analiza – badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta.


Interpretacja – odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii, jest to działanie badawcze zmierzające do wydobycia sensu danego zjawiska.

 

Poniżej kilka wskazówek, by analiza i interpretacja wiersza nie była już problemem.

ABY NAPISAĆ REPORTAŻ NALEŻY POSTĘPOWAĆ TAK, JAK PRZY ANALIZIE I INTERPRETACJI UTWORU LIRYCZNEGO.

NALEŻY POSZUKAĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Reportaż to nazwa gatunku używana w nauce o literaturze oraz wszelkich odmianach dziennikarstwa (prasowego, radiowego, telewizyjnego itd.).

Gatunek związany z rozwojem prasy ostatecznie ukształtował się pod koniec XIX w.

Słownictwo, które przyda się podczas pisania rozprawki.

Rozprawka spędza sen z powiek zarówno uczniom klas trzecich przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, jak i ich młodszych kolegom. To dłuższa forma wypowiedzi, która powinna opierać się na stałych zasadach. Dzięki stosowaniu się do nich i trzymaniu się schematu - na pewno pisanie wypracowania stanie się przyjemnością.

 

Oto kilka przydatnych informacji: