MĄDRE PSZCZÓŁKI = PYSZNY MIÓD  - program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczółki jest projektem realizowanym przez Gminę Pszczółki

W ramach projektu odbywają się szkolenia dla nauczycieli:

 • szkolenie doskonalące - TIK na TAK – wykorzystanie narzędzi TK w procesach dydaktycznych,
 • szkolenie doskonalące - zajęcia matematyczno – przyrodnicze z wykorzystaniem technik pamięciowych,
 • szkolenie doskonalące - stosowanie narzędzi TIK w nauczaniu języków obcych,
 • szkolenie doskonalące - nauka języka angielskiego z wykorzystaniem technik pamięciowych,
 • szkolenie doskonalące - praktyczne zastosowanie współpracy zespołowej w procesach dydaktycznych,
 • szkolenie doskonalące – gra biznesowa w praktyce,
 • szkolenie z wykorzystaniem metody eksperymentu – werbinarium on-line
  z ekspertami,
 • szkolenie eksperckie – Arteterapia

 

W ramach projektu zaplanowane są zajęcia dla uczniów:

 • Język angielski z technikami pamięciowymi,
 • Kółko informatyczne,
 • Gra biznesowa,
 • Doradztwo zawodowo – edukacyjne,
 • Magia liczb – zajęcia z matematyki z technikami pamięciowymi,
 • Matematyka to lubię - zajęcia wyrównawcze,
 • Laboratorium robotyki,
 • Experymental Day – profesjonalne pokazy naukowe na zasadzie Festiwalu Nauki,
 • Arteterapia,
 • Centrum Hewelianum –wycieczki edukacyjne,
 • W odmęty eksperymentu – półkolonie wakacyjne