Zajęcia SKS dla dziewcząt z zakresu gier zespołowych odbywają się we wtorki i w piątki w godzinach 1435-1535