Osiągnięcia z biologii:


1.    Tytuł finalisty w Wojewódzkim Kuratoryjnym Konkursie  Biologicznym dla uczennicy gimnazjum.
2.    II-gie miejsce w XI edycji Ogólnopolskiego konkursu „Morze, a moja duża i mała Ojczyzna” w ramach „Natura 2000 - ekologiczne dziedzictwo mojego regionu”. Konkurs był organizowany przez Związek Miast i Gmin Morskich.
3.    IV miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologii w Tczewie oraz kwalifikacja ucznia gimnazjum do Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego.
4.    Konkursy organizowane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszczu Gdańskim:
a.    II miejsce w konkursie „Światowy Dzień bez Tytoniu;
b.    III miejsce w konkursie „Zdrowy styl życia”;
c.    III miejsce w konkursie „Światowy Dzień bez tytoniu”;
d.    Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Zapobieganie HIV/AIDS”.
5.    Konkursy organizowane przez LOP w Gdańsku:
a.    wyróżnienie dla opiekuna szkolnego koła za realizację programów ekologicznych;
b.    wyróżnienie w konkursie „Moje przyrodnicze fascynacje”;
c.    wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Pamiętajcie o ogrodach…”;
d.    wyróżnienie dla dwóch uczennic w konkursie „Moje przyrodnicze fascynacje”;
e.    prezentacja pracy ucznia w Urzędzie Wojewódzkim  w ramach konkursu fotograficznego „O czym szumią lasy…”.
6.    W drugim półroczu roku szkolnego 2012/2013 uczniowie zdobyli:
a.  wyróżnienie za wiedzę w ogólnopolskim konkursie ekologicznym ,,Eko-Planeta” organizowanym przy merytorycznej współpracy Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w W-wie;
b.  I-sze i II-gie miejsce  w Powiatowym Konkursie ,,Trzymaj formę’’;
c. III-cie miejsce w Powiatowym Konkursie ,,Światowy Dzień bez Tytoniu’’;
Ponadto czterech uczniów uczestniczyło w Dniu Medycznym zorganizowanym przez  ILO w Pruszczu Gdańskim. W ramach w/w Dnia wysłuchali wykładów dr hab. Mirosławy Cichorek oraz prof. Jacka Witkowskiego oraz uczestniczyli w turnieju wiedzy biologicznej, prezentując wysoki poziom wiedzy przedmiotowej i zdobywając cenne nagrody książkowe.
W czerwcu 2013 roku uczniowie mieli możliwość poznania metodyki prac laboratoryjnych  w ramach zajęć w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Zajęcia były bardzo ciekawe i atrakcyjne.
7.    W drugim półroczu roku szkolnego 2012/2013 uczniowie przygotowali następujące projekty edukacyjne: ,,Badanie czystości wody metodą bioindykacji w strumieniu Bielawa” (27 uczniów- 15 prac), ,,Badanie czystości powietrza metodą porostową”( 30 uczniów-14 prac) oraz inne ,,Ryby Polski” ,,Recykling tworzyw sztucznych”,   ,,Rośliny nagonasienne”,   ,,Atlas grzybów”.
Publikacje naukowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
* „Program edukacji zdrowotnej HIV/AIDS dla gimnazjum”;
* Program edukacji zdrowotnej „Profilaktyka chorób nowotworowych” dla gimnazjum;
* Analiza przyrostu wiedzy uczniów gimnazjum po wprowadzeniu programu edukacji
zdrowotnej HIV/AIDS.
Publikacja w „Edukacji Pomorskiej” pt. „Profilaktyka nowotworowa realizowana w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach.

Na terenie Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach działa pracownia biologiczna, która:
- umożliwia uczniom pogłębianie wiedzy przyrodniczej w ramach koła biologicznego;
- prowadzi stały monitoring stanu środowiska w ramach zajęć terenowych;
- organizuje działania związane z obchodami Dnia Ziemi, Sprzątania Świata, Światowym Dniem Zdrowia, Światowym Dniem Ochrony Środowiska, Światowym Dniem Walki z HIV/AIDS;
- współpracuje  w realizacji przedsięwzięć proekologicznych i  prozdrowotnych  ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszczu Gdański, LOP w Gdańsku, Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym    "Klub Gaja”
- realizuje programy autorskie prozdrowotne i proekologiczne.

Osiągnięcia - Uczennica klasy Id zdobyła I-sze miejsce w Powiatowym Konkursie ,,Chcesz być zdrowy? Bądź aktywny" w ramach programu: "Trzymaj formę". Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim.