Zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018 - 15 stycznia 2018 r.

 

Zebrania z rodzicami odbędą się w dniu:

 

17 stycznia 2018 r.

 

godz. 17.00 - spotkania klasowe z wychowawcami klas

 

godz. 16.30 - zebrania Rady Rodziców (przewodniczący rad klasowych).

 

 

 

Bożena Jaskólska