Dużym sukcesem Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach jest to, że nasi uczniowie cyklicznie biorą udział w projekcie edukacyjnym „Sejm Dzieci i Młodzieży”, zdobywają mandaty i uczestniczą posiedzeniach SDiM. Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się od 1994 roku co roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Posiedzenie odbywa się w gmachu Sejmu RP i kończy się ogłoszeniem wypracowanej uchwały SDiM. Sejm Dzieci i Młodzieży to jednak nie tylko posiedzenie, ale również projekt edukacyjny. Zanim uczestnicy projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonują zadanie rekrutacyjne w dwuosobowych zespołach oraz dodają relację z jego realizacji na platformie internetowej SDiM. Najwyżej ocenione relacje są podstawą do zakwalifikowania się na listy posłów i posłanek. Podstawowym celem projektu jest zaangażowanie uczniów w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, rozbudzenie ich aktywności społecznej. W roku szkolnym 2013/2014 mandaty posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży otrzymały dwie uczennice Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach – Iga Mikołajczuk oraz Małgorzata Dombrowska. W swoim zadaniu rekrutacyjnym zorganizowały i przeprowadziły debatę z mieszkańcami w gminnej bibliotece w Pszczółkach. Tematem debaty była refleksja nad tym, w jaki sposób młodzież może aktywnie uczestniczyć w demokracji. Jeden z wniosków, który pojawił się przy okazji tego przedsięwzięcia – powołanie Młodzieżowej Rady Gminy w Pszczółkach - został wcielony w życie. Temat zadania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 brzmiał: Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież. Zespoły miały zbadać wybrane miejsce w swojej okolicy oraz opracować plan działań wynikający z wniosków wyciągniętych z badania. W tym roku otrzymały mandaty posłów i wezmą udział w XXI sesji SDiM cztery uczennice: Julia Krey i Patrycja Włodkowska – zbadały funkcjonowanie stadionu w Pszczółkach Izabela Grunau i Aneta Malinowska – zbadały punkt widokowy w Pszczółkach. Bardzo się cieszymy i gratulujemy!