Nauczyciele

Danuta Wasilewska - Wicedyrektor, Nauczyciel techniki

Barbara Niepsuj - Kierownik świetlicy,

Dominika Makosiewicz-Zboina - Pedagog, nauczyciel WDŻ,rewalidacja, terapia pedagogiczna

Dorota Światkowska-Brejwo - Psycholog

Wojciech Krasucki - Nauczyciel informatyki

Monika Staszkiewicz- Nauczyciel chemii, wych. kl. 2a

Marcin Orzeł - Nauczyciel geografii , EDB, wych. kl.  2c

Katarzyna Lewandowska - Nauczyciel wych. fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć tanecznych

Ryszard Mechlik - Nauczyciel  wych. fizycznego 

Krystyna Olszewska - Nauczyciel  wych. fizycznego, doradztwo zawodowe wych. kl. 3c

Anna Sobiecka- Nauczyciel j.niemieckiego,rewalidacja

Iwona Siemczonek - Nauczyciel języka angielskiego

Monika Górecka -  Bibliotekarz, wych. świetlicy

Jolanta Sampławska- Nauczyciel zajęć artystycznych, wych. świetlicy

ks.Dariusz Żyźniewski - Nauczyciel religii

Katarzyna Glabiszewska- Nauczyciel historii i WOS-u wych. kl. 2b

Patrycja Linda-Górka- Nauczyciel języka polskiego, terapia pedagogiczna wych. kl. 3a

Anna Marczak - Nauczyciel matematyki

Alicja Gąszczyk - Nauczyciel języka polskiego, terapia pedagogiczna,rewalidacja, wych. kl. 3b

Aldona Bąkowska - Nauczyciel matematyki

Aleksandra Łuczeczko - Nauczyciel biologii, wych.kl. 2d

Magdalena Szczypiorska - Nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych

 

Pracownicy administracji i obsługi


Barbara Postrach - sekretarz szkoły 
Marzanna Kurnicka - kierownik gospodarczy
Janusz Dacka - konserwator
Aleksandra Mejer - pracownik obsługi

Katarzyna Radziwilska-woźna
Iwona Kosznik-pracownik obsługi
Anna Słowik-pracownik obsługi
Krystyna Szymlet - kucharka
Barbara Ogórek - interdentka 
Bożena Rakowska - pracownik obsługi