Nauczyciele

Danuta Wasilewska - wicedyrektor, wychowawca świetlicy

Barbara Niepsuj – wychowawca świetlicy

Aldona Bąkowska - nauczyciel matematyki

Alicja Gąszczyk - nauczyciel języka polskiego

Dominika Makosiewicz-Zboina - pedagog, rewalidacja, terapia pedagogiczna

Dorota Światkowska-Brejwo – psycholog szkolny

Wojciech Krasucki - nauczyciel informatyki

Monika Ficek - nauczyciel chemii, wych. kl. 3a

Marcin Orzeł - nauczyciel geografii, wych. kl.  3c

Katarzyna Lewandowska - nauczyciel zajęć artystycznych

Krystyna Olszewska - nauczyciel  wych. fizycznego, doradztwo zawodowe,

Anna Sobiecka- nauczyciel języka niemieckiego, rewalidacja

Jolanta Sampławska- nauczyciel zajęć terapii pedagogicznej

Katarzyna Glabiszewska- nauczyciel WOS-u, wych. kl. 3b

Aleksandra Łuczeczko - nauczyciel biologii, wych. kl. 3d

Magdalena Szczypiorska - nauczyciel zajęć artystycznych

Katarzyna Kojder – nauczyciel historii

Klaudia Strzelecka – nauczyciel fizyki

Paweł Mincer – nauczyciel języka angielskiego

ks.Janusz Pijanowski – nauczyciel religii

 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi


Barbara Postrach - sekretarz szkoły 
Marzanna Kurnicka - kierownik gospodarczy

Barbara Ogórek - intendentka 
Bogdan Trzebiatowski - konserwator
Aleksandra Mejer - pracownik obsługi

Katarzyna Radziwilska - woźna

Iwona Kosznik - pracownik obsługi

Anna Słowik  - pracownik obsługi
Krystyna Szymlet - kucharka
Bożena Rakowska - pracownik obsługi