logo szkołyBudynek siedziby szkoły zbudowany został w 1911 roku. Rozbudowano go do obecnego stanu w 1953 roku i w latach dziewiędziesiątych. Po II Wojnie Światowej była to Publiczna Szkoła Powszechna. Od dnia 1 września 1971 roku funkcjonowała jako Zbiorcza Szkoła Gminna. W latach osiemdziesiątych rozbudowano szkołę. Dobudowano sale lekcyjne i powołano Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, której budowę ukończono w 1994 roku. 13 października 1995 roku odbyły się uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły. Do końca sierpnia 2001 roku szkoła ta była Szkołą Podstawową. Od 1 września 2001 roku w budynku tym mieści się Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach. 1 września 2003r. oddano do użytku nowe skrzydło szkoły,dodatkowo 3 sale lekcyjne, piękny hol, świetlicę - jadalnie, pokój nauczycielski, szatnię oraz pomieszczenia gospodarcze. W nowych klasopracowniach odbywają się zajęcia informatyczne, biologiczne, sztuki i techniki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w roku szkolnym 2003/2004 założono w szkole monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. W szkole funkcjonuje nowoczesne zaplecze kuchenne, które przygotowuje posiłki dla około 80 osób. Część młodzieży otrzymuje obiady finansowane przez GOPS Pszczółki.