Rok szkolny 2013/2014r.

Miło nam poinformować, że uczeń naszego gimnazjum Maciej Rakowski zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Serdecznie gratulujemy.

 Rok szkolny 2014/2015

I Powiatowy Konkurs Oratorski Twój głos w ważnej sprawie: Nie odmawiaj.Przemawiaj
II miejsce i Nagrodę Wójta Gminy Pszczółki otrzymała-Patrycja Włodkowska z klasy 3b.

Mistrz Ortografii Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach: Aleksandra Walczewska i Agata Smoczyńska

Uczniowie naszego Gimnazjum uczestniczyli w imprezach zorganizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Byli bardzo zainteresowani modelami elektrowni wiatrowych i solarnych.

Samodzielnie sporządzali kremy nawilżające.

 

W auli uniwersyteckiej wysłuchali ciekawego wykładu połączonego z pokazami chemicznych

eksperymentów.

Osiągnięcia z biologii:


1.    Tytuł finalisty w Wojewódzkim Kuratoryjnym Konkursie  Biologicznym dla uczennicy gimnazjum.
2.    II-gie miejsce w XI edycji Ogólnopolskiego konkursu „Morze, a moja duża i mała Ojczyzna” w ramach „Natura 2000 - ekologiczne dziedzictwo mojego regionu”. Konkurs był organizowany przez Związek Miast i Gmin Morskich.
3.    IV miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologii w Tczewie oraz kwalifikacja ucznia gimnazjum do Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego.
4.    Konkursy organizowane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszczu Gdańskim:
a.    II miejsce w konkursie „Światowy Dzień bez Tytoniu;
b.    III miejsce w konkursie „Zdrowy styl życia”;
c.    III miejsce w konkursie „Światowy Dzień bez tytoniu”;
d.    Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Zapobieganie HIV/AIDS”.
5.    Konkursy organizowane przez LOP w Gdańsku:
a.    wyróżnienie dla opiekuna szkolnego koła za realizację programów ekologicznych;
b.    wyróżnienie w konkursie „Moje przyrodnicze fascynacje”;
c.    wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Pamiętajcie o ogrodach…”;
d.    wyróżnienie dla dwóch uczennic w konkursie „Moje przyrodnicze fascynacje”;
e.    prezentacja pracy ucznia w Urzędzie Wojewódzkim  w ramach konkursu fotograficznego „O czym szumią lasy…”.
6.    W drugim półroczu roku szkolnego 2012/2013 uczniowie zdobyli:
a.  wyróżnienie za wiedzę w ogólnopolskim konkursie ekologicznym ,,Eko-Planeta” organizowanym przy merytorycznej współpracy Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w W-wie;
b.  I-sze i II-gie miejsce  w Powiatowym Konkursie ,,Trzymaj formę’’;
c. III-cie miejsce w Powiatowym Konkursie ,,Światowy Dzień bez Tytoniu’’;
Ponadto czterech uczniów uczestniczyło w Dniu Medycznym zorganizowanym przez  ILO w Pruszczu Gdańskim. W ramach w/w Dnia wysłuchali wykładów dr hab. Mirosławy Cichorek oraz prof. Jacka Witkowskiego oraz uczestniczyli w turnieju wiedzy biologicznej, prezentując wysoki poziom wiedzy przedmiotowej i zdobywając cenne nagrody książkowe.
W czerwcu 2013 roku uczniowie mieli możliwość poznania metodyki prac laboratoryjnych  w ramach zajęć w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Zajęcia były bardzo ciekawe i atrakcyjne.
7.    W drugim półroczu roku szkolnego 2012/2013 uczniowie przygotowali następujące projekty edukacyjne: ,,Badanie czystości wody metodą bioindykacji w strumieniu Bielawa” (27 uczniów- 15 prac), ,,Badanie czystości powietrza metodą porostową”( 30 uczniów-14 prac) oraz inne ,,Ryby Polski” ,,Recykling tworzyw sztucznych”,   ,,Rośliny nagonasienne”,   ,,Atlas grzybów”.
Publikacje naukowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
* „Program edukacji zdrowotnej HIV/AIDS dla gimnazjum”;
* Program edukacji zdrowotnej „Profilaktyka chorób nowotworowych” dla gimnazjum;
* Analiza przyrostu wiedzy uczniów gimnazjum po wprowadzeniu programu edukacji
zdrowotnej HIV/AIDS.
Publikacja w „Edukacji Pomorskiej” pt. „Profilaktyka nowotworowa realizowana w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach.

Na terenie Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach działa pracownia biologiczna, która:
- umożliwia uczniom pogłębianie wiedzy przyrodniczej w ramach koła biologicznego;
- prowadzi stały monitoring stanu środowiska w ramach zajęć terenowych;
- organizuje działania związane z obchodami Dnia Ziemi, Sprzątania Świata, Światowym Dniem Zdrowia, Światowym Dniem Ochrony Środowiska, Światowym Dniem Walki z HIV/AIDS;
- współpracuje  w realizacji przedsięwzięć proekologicznych i  prozdrowotnych  ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszczu Gdański, LOP w Gdańsku, Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym    "Klub Gaja”
- realizuje programy autorskie prozdrowotne i proekologiczne.

Osiągnięcia - Uczennica klasy Id zdobyła I-sze miejsce w Powiatowym Konkursie ,,Chcesz być zdrowy? Bądź aktywny" w ramach programu: "Trzymaj formę". Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim.

UDZIAŁ W KONKURSACH ARTYSTYCZNYCH: plastyczno-bibliotecznych i grafiki komputerowej w roku szkolnym 2014/2015

1.Powiatowy Konkurs Plastyczno-Biblioteczny pt."Kim chcę zostać w przyszłości", w I etapie szkolnym jury wyróźniło następujące osoby:

kl.3-I miejsce-Sikora Wiktoria z 3c
II miejsce-Staniewicz Aleksandra z 3b
III miejsce-Staszczak Kinga i Klaudia Filipek z 3d
wyróżnienia: Romel Patrycja, Maciej Siga, Kamila Lejk z 3c,Siewierska Monika z 3d
kl.1-I miejsce-Mazur Julia z 1d
II-miejsce-Wasilewska Paulina z 1c
III-miejsce-Skrodzka Anita z 1d
wyróżnienia: Bladowska Klaudia, Lewandowska,Gladzisz Maciej z 1c
W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-3 gimnazjum, przedstawiono 50 prac. Wszystkie wyróżnione prace zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej na holu głównym. Do dnia 28.11.14r przekazano 15 prac na konkurs do filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim.Dnia 18.02.2015r odbyła się inauguracja tego konkursu az 9 naszych uczniów otrzymało dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk samego burmistrza miasta Pruszcza Gd.pana Wróbla, starosty powiatu gdańskiego pana Skoniecznego oraz pani dyr wojewódzkiej biblioteki pani Kłos.
W II etapie powiatowym jury przyznało następujące miejsca:
I miejsce-Julia Mazur z 1d
II miejsce-Anita Skrodzka z 1d
III miejsce-Maciej Gladzisz z 1c
oraz wyróżnienia: Staniewicz Aleksandra z 3b,Staszczak Kinga,Klaudia Filipek i Siewierska Monika z 3d,Romel Patrycja i Kamila Lejk z 3c

2.Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Aniołowie się radują" do 28.11.2014r
w I etapie szkolnym jury wyróźniło następujące osoby:
I miejsce-Staniewicz Aleksandra z 3b
II miejsce-Łoniewska Aleksandra z 3b
III miejsce-Kazubowska Weronika z 2c
Przedstawiono 9 prac na wystawie szkolnej na holu głównym: W.Kazubowskiej z2c, M.Jaworowskiej, K.Staszczak, M.Pospiesznego, M.Siewierskiej z 3d,K.Rapinczuka i W.Sikora z 3c,A.Staniewicz z 3b

3.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny TĘCZA pt. "Świat wokół nas"do 18.12.2014r.
zgłosiło się 10 uczniów,których prace zostały wysłane do Warszawy.
Mazur Julia z 1d-w kategorii rysunek
Skrodzka Anita z 1d-w kategorii rysunek
Karcz Wiktoria z 2a-w kategorii fotografia
Le Nikola z 2a-w kategorii fotografia
Pisarska Weronika z 2c-w kategorii rysunek
Lotek Klaudia z 3a-w kategorii rysunek
Staniewicz Aleksandra z 3b-w kategorii rysunek
Łoniewska Aleksandra z 3b-w kategorii rysunek
Szarmach Angelika z 3b-w kategorii rysunek

4.Wojewódzki Konkurs pt."ODKRYWAMY TALENTY NA POMORZU" do 31.12.2014r
wytypowano 6 utalentowanych uczniów naszego gimnazjum:
Mazur Julia z kl.1d -w kategorii plastyka
Skrodzka Anita z kl.1d-w kategorii plastyka
Sikora Wiktoria z kl.3c-w kategorii plastyka
Szarmach Angelika z kl.3b-w kategorii plastyka
Karcz Wiktoria z kl.2a-w kategorii fotografia
Le Nikola Hongz kl.2a- w kategorii fotografia

5.II Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej na Kartkę Bożonarodzeniową "MAGIA ŚWIĄT" do 01.12.2014r.
Prace dostarczone po terminie nie wzięły udziału w konkursie uczniów szkolne jury zorganizowało tylko wystawę prac na holu głównym szkoły.
• Konkursy zorganizowane przez nauczyciela plastyki Jolantę Sampławską przy współpracy nauczyciela bibioteki Moniki Góreckiej
.............................................................................................................................
Dnia 13.11.2014r grupa uczniów kółka plastycznego uczestniczyła w warsztatach garncarskich w Fabryce Sztuk w Tczewie wraz z n-lem Jolantą Sampławską. Uczniowie oprócz warsztatów mieli możliwość zobaczenia wystawy rzeźby współczesnej oraz wystawy grafiki studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
...........................................................................................................................

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PLASTYCZNYCH, PLASTYCZNO-BIBLIOTECZNYCH, FOTOGRAFICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013-2014

1.Ogólnopolski internetowy konkurs fotograficzny pt. "Polskie ogrody" 18.10.13r - udział Magdy Pater z 3c

2.Ogólnopolski internetowy konkurs fotograficzny pt. "Jesienne obrazy" 15.11.13r - udział 5 uczniów: Magdaleny Pater, Magdaleny Stepień z 3c, Karcz Wiktorii z 1a,Marty Stein i Le Nicoli z 1a

3.Ogólnopolski internetowy konkurs plastyczny "DOOGLE4 GOOOGLE 2013r" do 02.12.13r zgłosiło się 7 uczniów: K.Flisikowska 3c,M.Stein 1a,K.Nagórska,N.Ratajczak,W.Kazubowska i K.Paśko z 1c Tylko 1 osoba Patrycja Włodkowska zakwalifikowała się do I etapu portalu internetowego.

4.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "TĘCZA"-Barwy lata, 18.12.13r - udział 5 uczniów I miejsce w szkole-Łoniewska Aleksandra z 2b -dyplom II miejsce w szkole-Lotek Klaudia z 2a-dyplom wyróżnienia Demps Paulina z 2a, Szarmach Angelika z 2b,Staniewicz Aleksandra z 2b

5.Powiatowy Konkurs pt. "Odkrywamy talenty na Pomorzu" dla uczniów gimnazjum 06.03.14 o godz.10.00 w OKSiR w Cieplewie 2 uczniów zakwalifikowało się do Finału Powiatu Gdańskiego Wiktoria Sikora z 2b-zdobyła wyróżnienie,dyplom i nagrody rzeczowe Angelika Szarmach z 2b-zdobyła dyplom uczestnika i nagrody rzeczowe (do 15.12.13r zgłoszono 11 uczniów do konkursu w dziedzinie fotografii, rysunku i malarstwa)

6.Ogólnopolski Konkurs fotograficzny internetowy pt."Kolor, kształt,faktura" na portalu www.fotografuj.pl -26.03.14r udział 6 uczniów : Magdaleny Pater z 3c,Magdaleny Stepień z 3c,Piotra Ciołka z 3c,Dominika Gostkowskiego z 3c,Le Nikolii z 1b,Macieja Dyl z 1d

7.Ogólnopolski Konkurs fotograficzny pt. "Portret 2014r" - 26.03.14r udział 5 uczniów : Magdaleny Pater z 3c,Magdaleny Stepień z 3c,Piotra Ciołka z 3c,Le Nikolii z 1b,Macieja Dyl z 1d

8.Powiatowy Konkurs Biblioteczno-Plastyczny pt. "Moje środowisko bezpieczne dla mnie" zorgan.przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku, filię w Pruszczu Gdańskim dla uczniów gimnazjum z powiatu gdańskiego-28.03.14r zgłoszono 30 prac uczniów, w I etapie szkolnym wyróżniono 12 prac uczniów, w II etapie powiatowym otrzymaliśmy" I miejsce-Martyna Baranowska z 3c II miejsce-Patrycja Stolińska z 2c III miejsce-Magda Kozłowska z 3c wyróźnienia-Karolina Flisikowska,Daniel Neumann, Dominik Gostkowskiz 3c,Weronika Kazubowska z 1c-uczniowie utrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe

9.Ogólnopolski konkurs internetowy pt. "Żyj smacznie i zdrowo" na Plakat Społeczny w ramach pracy świetlicy szkolnej -27.03.14r udział uczniów kl.3c: Magdaleny Stępień,Magdy Kozłowskiej,Pauli Wawrzak,Dominika Gostkowskiego,Jolanty Jaroń

10.Międzynarodowy- Ogólnopolski Konkurs plastyczny pod hasłem "Kolorowy świat, malowany świat 2014r" 30.04.14r -10 prac uczniów wysłano do OKSiR w Cieplewie, W.Sikora 2c,A.Walczewska 2d,W.Stępień 2d,A.Maliszewska 2d,Le Nikola 1b, P.Romel 2c,K.Jezierska 2c,P.Demps 2a,W.Kazubowska 1c, E.Zajda 1a

11.Szkolny Konkurs plastyczno-biblioteczny na "Zakładkę do książki przedstawiającą bohaterów ulubionych bajek dla dzieci" -04.14r-udział 20 uczniów w konkursie I miejsce-Wiktoria Sikora z 2c II miejsce-Daria Pióro z 1c III miejsce-Katarzyna Wyrobek z 3c wyróźnienia-Patrycja Włodkowska z 2b,Klaudia Lotek z 2a,Łukasz Knieć z 3c

12. Szkolny konkurs plastyczny na Pisankę wielkanocną -pisanka przestrzenna I miejsce-Paśko Karolina z 3d II miejsce-Regenbrecht kornelia z 3b III miejsce-Flisikowska Karolina z 3c wyróżnienia: Jezierska Katarzyna z 2c,Orzechowski Michał z 2b,Nowak Karolina z 2a -pisanka płaska I miejsce-Wyrobek Katarzyna z 3c II miejsce-Matwij Anita z 3c III miejsce-Jacyno Dawid z 1c wyróżnienia: Malinowska Aneta z 2b, Staniewicz Aleksandra z 2c, Klamann Natalia z 1c

13.Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. "Bądź rozważny,baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie" -05.05.14r w I etapie wyróżniono 3 prace uczniów i wytypowano je do II etapu konkursu: Katarzyny Paśko z 1c,Emilii Zajdy z 1a,Krzysztofa Paśko z 1c.

14.Gminny konkurs plastyczny pt,"Stop dla alkoholu w naszej gminie" -29.05.14r w I etapie szkolnym wyłoniono 7 prac uczniów :Maciej Sirocki 1b,Kornelia Stubba1b,Natalia klamann 1c,Aleksandra Mikołajczyk 1b,Dziewulska Natalia 1c,Sylwia Kaniuk z 1b,Alicja Reglińska z 1c 3 uczniów zakwalifikowała się do II etapu w kategorii 15-18lat -dyplomy i nagrody rzeczowe I miejsce-Dziewulska Natalia z 1c II miejsce-Sylwia Kaniuk z 1b III miejsce-Alicja Reglińska z 1c

15.INNE KONKURSY 09.05.2014r w DNIU BEZ PLECAKA uczniowie kl.3c-zorganizowali szkolny konkurs na "Najaktywniejszego ucznia" -a oto wyniki: I miejsce-Marta Stein II miejsce-Agata Smoczyńska III miejsce-Wiktoria Karcz i Emilia Zajda

Konkursy artystyczne zorganizowała w naszym gimnazjum i przeprowadziła Jolanta Sampławska przy współpracy Moniki Góreckiej