Miło nam poinformować, że nasze gimnazjum otrzymało tytuł "SZKOŁA W RUCHU"! Wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, które pokazuje, jak ważny dla uczniów i pracowników naszego gimnazjum jest zdrowy tryb życia w szerokim pojęciu. Jest to docenienie naszych długotrwałych wysiłków.

 

Aby otrzymać tytuł "szkoła w Ruchu" szkoła musiała spełnić i udokumentować trzy z podanych poniżej zadań:


1.wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole)

2.wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

3.edukacja zdrowotna

4.kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli

5.pozalekcyjne zajęcia sportowe

6.zajęcia zorganizowane 

7. zajęcia niezorganizowane

8. aktywność w gronie rodziny

9. aktywny wypoczynek